× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Adres

32-3732300
Marii Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze

http://www.klinika-zabrze.med.pl

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1