× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Pracownia Badań Czynnościowych - Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Pracownie inne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Kardiologia


Adres

32-3732300
Marii Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1